Ana Sayfa
KAMELYA TEKNİK ŞARTNAMESİ:

 1. İmalatlardaki ahşap birinci sınıf sibirya çamdır.

2. Ahşap malzemeler insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır ve arsenik içermeyen Tanalith-e maddeli çözelti ile vakum basınç yöntemiyle emprenye işlemine tabi tutulur.

3. Tüm ahşap malzemeler planya yapılıp zımparalanacak,dolgu verniği sürülüp tekrar zımparalanacak ve boyanır. Boyanabilmesi için ahşabın nemi % 21 den az olmalı ve uygulama sırasında havanın rüzgârsız ve 5 dereceden sıcak olmasına dikkat edilmelir.

4. Kamelya ayakları 4 mm galvaniz saçtan üretilmiş, toz statik boyayla boyanmıştır.

5. Her dikme kameriye tipine göre 10x10 cm veya 15x 15 cm ve 230 cm yüksekliktedir. 15x15 veya daha kalın kesitli dikmeler 5x15 veya 5x 20 cm ebatlarının laminasyonu veya birleşimi biçimindedir.

6. Tüm kenarlar küpeşte 5x10 cm kalınlıktadır.

7. Çatı ana taşıyıcılar 5 x 15 cm dir.Bu taşıyıclar aynı zamanda dikmelerin birbirine tesbitinide sağlar.

10. Çatı 5 x 10 cm merteklerin üzerine 18-22 mm kalınlığında ahşap döşeme veya lambri kaplanarak yapılır.

11. Küpeşte altlarına kameriye tipine göre 5 x 10 cm ahşaplardan korkuluklar yapılır.Bu korkuluklar alıcının beğinisine göre motif ve biçim olarak değişiklik gösterebilir.

12. Kamelya etrafına dikmeler arasına üstten seperatör panel uygulanır,bu paneller aynı zamanda kamelyanın rijitliğinide sağlar.

13. Kamelyalar TSEK 65 Belgesine sahiptir.

14. Ahşap elemanların keskin köşe ve kenarları en az 12 mm çapla yuvarlatılır.

15. Ahşap emprenye işlemine tabi tutulmadan önce budakları ve reçine kanalları yakılmıştır.

16. Sistem yükünü taşıyan yatay ve düşey aksam bağlantısı galvanize edilmiş vidalarla yapılır.

17. Bağlantıların hiçbir noktasında çivi kullanılmaz. Kullanılan bağlantı vidaları her ne ölçüde olursa olsun ve de hangi noktanın bağlantısında kullanılırsa kullanılsın mutlaka galvanize ve paslanmazdır..

18. Çatı kaplamaları alıcının özel isteği(kiremit,pvc,branda,ahşap yalı baskı ...vb.) olmadığı sürece üstü renkli arduvazlı yüzeyli bitüm (şıngıl) kaplamadır.

18. Kamelya alıcının isteğine göre sekizgen,kare,dikdörtgen olabileceği gibi farklı formlarda da (çokgen) olabilir.